Spotkanie z profesorem Łatyszonkiem i wystawa „Nasza Pamięć”

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Narewce, przy pomocy księdza Jerzego Klimiuka i nauczyciela języka białoruskiego Pani Anny Kondraciuk, zorganizowało dnia 04.04.2019r spotkanie z prof. Olegiem Łatyszonkiem pt. „Spór o „Burego” Konflikt pamięci”. Spotkanie odbyło się w auli Szkoły Podstawowej w Narewce, gdzie zaprezentowana została wystawa "Nasza pamięć / Наша памяць", przygotowana przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Wystawa składała się z 13 tablic na których w trzech językach, po polsku, białorusku i angielsku szczegółowo opisane zostały wydarzenia z roku 1946. Na tablicach znalazły się również archiwalne zdjęcia owych tragicznych wydarzeń.

W spotkaniu z Profesorem uczestniczyły klasy III Gim, VIII i VII SP. oraz mieszkańcy Narewki. Prelegent przedstawił prawdziwą sytuację jaka miała miejsce po II Wojnie Światowej w spacyfikowanych wsiach Zaleszany, Szpaki, Łozice i inne. Ukazał rzeczywistą postawę „narodowego bohatera” kapitana Romualda Rajsa ps. „Bury”. Młodzież z zainteresowaniem słuchała faktów historycznych o których do tej pory miała zdawkowe informacje. W trakcie dyskusji zadawano pytania dotyczące historii „Inki” oraz losów powojennych byłego patrona szkoły Aleksandra Wołkowyckiego.

Dziękujemy prof. Olegowi Łatyszonce za bardzo ciekawa prelekcję oraz Białoruskiemu Towarzystwu Historycznemu za zorganizowanie wystawy.

Opiekun BMP w Narewce
ks. Jerzy Klimiuk

Script logo