Poprzednicy

 • ks. Mikołaj Bazilewski
 • ks. Onufry Grużowski
 • ks. Włodzimierz Ostaszewski - 1880 - 1891
 • ks. Maksymilian Pomierońcew - 1891 - 1909
 • ks. Jan Rybcewicz - przed I wojną światową
 • ks. Jan Gromotowicz - 1920 - 1924
 • ks. Stefan Gromadzki - 1924 - 1934
 • ks. Roman Gorustowicz - 1934 - 1940
 • ks. Andrzej Rutkowski - 1940 - 1966
 • ks. Grzegorz Mazuruk - 1966 - 1977
 • ks. Włodzimierz Białomyzy - 1977 - 2002

Wikariusze:

 • ks. Rościsław Białomyzy - ? - 1999
 • ks. Piotr Nikolski - 1999 - 1999
 • ks. Mirosław Niczyporuk - 1999 - 2002
 • ks. Jerzy Klimiuk - 2002 - 2020

Psalmiści:

 • Roman Gorustowicz - 1925 - 1934?
 • Józef (Osiej) Saczko - 1936 - 1940
 • Barbara Pańkowska - 1940 - 1970?
Script logo