Pielgrzymka na Grabarkę

23 września 2011 r. Młodzież Bractwa uczęszczająca do VI klasy Szkoły Podstawowej wzięła udział w pielgrzymce na św. Górę Grabarkę. Po przybyciu na miejsce pierwsze kroki zostały skierowane do cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego gdzie został wyświęcony krzyż, który został postawiony na "Górze Krzyży". Następnie zostały zwiedzone pozostałe budynki monasterskie oraz każdy napił się święconej wody z życiodajnego źródła. Pielgrzymka zakończyła się wspólnym obiadem na świeżym powietrzu.

Script logo