Konkurs kolędniczy

W 2009 roku Bractwo Młodzieży Prawosławnej brało udział w konkursie kolędniczym w Narewce. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Narewce przy drobnym wsparciu finansowym Parafii Prawosławnej. Młodzież do konkursu przygotowywała matuszka Halina Surel. Jury konkursu doceniło młodych kolędników przyznając im trzecie miejsce.

Script logo