Harmonogram nabożeństw na święto Bożego Narodzenia

06.I.2020
22.00 – świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia

07.I.2020
00.00  - Św. Liturgia Jana Złotoustego
1300 – nabożeństwo wieczorne (wieczernia)

08.I.2020
0900 – Św. Liturgia Jana Złotoustego

Script logo