40 Jubileuszowa Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na św. Górę Grabarkę

W dniach 24-26 maja 2019 r. odbyła się 40 Jubileuszowa Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na św. Górę Grabarkę. Motto tegorocznej pielgrzymki brzmi: "Dlatego pokrzepiajcie się wzajemnie i umacniajcie jeden drugiego" (1 Tes. 5,11). Bractwo z Narewki reprezentowały następujące osoby: Ula Marczuk, Magda Bielawska, Rafał Nowik, Rafał Marczuk oraz opiekun duchowny Ks. Jerzy Klimiuk.

Script logo