Wolontariat

W Szkole działa od kilku lat Koło wolontariatowe, do którego należą uczniowie należący do Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wolontariusze aktywnie działają według ustalonego harmonogramu na dany rok oraz włączają do niego na bieżąco pomysły według potrzeb. Od trzech lat wolontariusze ściśle współpracują z kilkoma Fundacjami: „Bank żywności”, Schronisko „Ciapek”, Fundacja Nowa Wola, Fundacja „Light of the World”. Pierwsza akcja charytatywna zbiórki żywności za nami, trwała w weekend 29-30 października w jednym z oddziałów sieci sklepów „Biedronka”. Paczki żywnościowe trafiły do 25 rodzin z naszej gminy. Na rok 2016/2017 zaplanowane są jeszcze dwie świąteczne akcje zbiórki żywności „bożonarodzeniowa” oraz „wielkanocna”. Wolontariusze w harmonogramie zaplanowali również zbiórkę karmy i akcesoriów zwierzętom schroniska „Ciapek” w Hajnówce, spotkanie integracyjne z wychowankami Fundacji Nowa Wola w Nowej Woli oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z Fundacją „Light of the World” w Afryce. ”. Już niebawem 5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu uczniowie będą promować swoją działalność oraz szerzyć w środowisku szkolnym i lokalnym swoją aktywność zachęcając do dołączenia innych do grona osób Koła Wolontariatowego.

Script logo