Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej

W dniu 02.12.2017 r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczęto od wspólnej Boskiej Liturgii sprawowanej przez Jego Ekscelencję Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego w cerkwi parafialnej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Po zakończonej Boskiej Liturgii, w świątyni, do młodzieży zwrócił się Dziekan Siemiatycki o. Andrzej Jakimiuk, który podkreślił, że zgodnie z nakazem ewangelicznym młodzież powinna iść i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.

Zebranie delegatów z poszczególnych bractw odbyło się w sali parafialnej w/w Parafii. W spotkaniu jako zaproszony gość uczestniczył Biskup Warsonofiusz oraz Dziekan Siemiatycki. Gospodarzem spotkania był Proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach o. Bazyli Litwiniuk, z którego gościnności korzystała młodzież i opiekunowie duchowi.

Rozpoczynając obrady głos zabrał Biskup Warsonofiusz, który podziękował młodzieży za aktywną pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej w Polsce a w szczególności w Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Władyka zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na młodych ludzi, którzy czerpią informację o świecie z dzisiejszych mediów, a te – jak podkreślił Władyka – zazwyczaj fałszują rzeczywistość i wprowadzają zamęt w życiu młodego człowieka. Hierarcha opowiadał również o obecnej sytuacji w Austrii i Europie Zachodniej, mówiąc o poprawności europejskiej, Władyka podkreślił, że cywilizacja ta doszła do krytycznego punktu w swoich dziejach, że chrześcijaństwo zachodnie nie ma już nic do zaoferowania, dlatego też młodzież należy wszelkimi sposobami przyciągnąć do Cerkwi. Władyka gorzko stwierdził, że jeżeli odejdziesz od Cerkwi to zginiesz. W Cerkwi jest sens naszego życia po to, by osiągnąć życie wieczne. Biskup Warsonofiusz zauważył również potrzebę nawiązania stałej współpracy z młodzieżą na Białorusi.

Nasze Bractwo reprezentował przewodniczący Rafał Nowik i dwóch członków Łukasz Klimiuk i Łukasz Ancutko pod opieką duchową Ks. Jerzego Klimiuka

Script logo