Uroczysty Molebień dziękczynny z okazji Dnia Strażaka

Po raz pierwszy Zarząd OSP Narewka wraz z Wójtem Gminy Narewka oraz przedstawicielami OSP Olchówka i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wspólnie podziękowali Bogu za Błogosławieństwo i opiekę nad Druhami.

Molebień był odprawiany w Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce.

Script logo