Święto Patrona

W dniach 18-19 grudnia w Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja bp Myry Lycyjskiej w Narewce były obchodzone świąteczne uroczystości związane z patronem świątyni.
Rozpoczęto je Całonocnym Czuwaniem celebrowanym przez kler parafialny.

W dniu samego święta odsłużono Akatyst ku czci św. Mikołaja który był sprawowany przez trzech duchownych. Boską Liturgię celebrował ks. Mitrat prot. Jan Romańczuk w asyście sześciu duchownych. Ze świątecznym słowem zwrócił się do wiernych ks. Rafał Wawreniuk. W swym kazaniu przytoczył on żywot św. Mikołaja bp Myry Lycyjskiej oraz miłość jaką obdarowuje on wszystkich wierzących Chrześcijan w trudnych chwilach i wstawia się za wszystkich u Pana Boga.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii był odsłużony Molebień, po którym z pozdrowieniami do duchowieństwa i licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. celebrans oraz ks. mitrat prot Aleksander Surel. Pozdrowił on serdecznie również wieloletniego starostę parafii Pana Mikołaja Andruszkiewicza z dniem jego niebiańskiego patrona.

ks. Tomasz Puczko

Script logo