Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

W dniach 1-2 kwietnia 2021 r. w Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Narewce odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

1 kwietnia wszyscy duchowni dekanatu zebrali się w cerkwi parafialnej na wspólną modlitwę przed spowiedzią, po której do zebranych ze słowem zwrócił się spowiednik dekanatu ks. prot. Jerzy Ignatowicz. Podkreślił on ważność spowiedzi w aspekcie oczyszczenia duszy z grzechu, a szczególnie w życiu każdego duchownego który często spowiadając wiernych musi dbać o czystość swojej duszy będąc przykładem dla wiernych.

Następnie do zebranego duchowieństwa zwrócił się ks. dziekan Michał Nigierewicz dziękując za przybycie zebranemu duchowieństwu i zaprosił do wspólnej modlitwy.

Po słowie księży ks. prot. Marek Litwiniuk odprawił Jutrznię wraz z 1-szą godziną kanoniczną w czasie których duchowni dekanatu przystępowali do spowiedzi do ks. prot. Jerzego Igantowicza i ks. prot. Marka Drużby.

2 kwietnia wspólne modlitwy rozpoczął ks. Piotr Trochimczyk od celebracji Godzin Kanonicznych. Następnie duchowieństwo Dekanatu Hajnowskiego przywitało Jego Ekscelencję Biskupa Hajnowskiego Pawła który celebrował Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Po Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się ze słowem do duchowieństwa i wiernych dziękując za wspólne modlitwy i podkreślając ważność Wielkiego Postu w przygotowaniu do Święta Paschy Chrystusowej symbolu naszego zbawienia oraz podziękował księdzu proboszczowi mitratowi Aleksandrowi Surel za trud włożony w przygotowanie rekolekcji.

Script logo