Proboszcz

Ks. mitrat Aleksander Surel

Funkcję proboszcza objął w 2002 roku.

Script logo