Poświęcenie pomnika starosty Mikołaja Andruszkiewicza

W środę 8 września, na cmentarzu parafialnym duchowieństwo wraz z chórzystami i przyjaciółmi zebrało się przy nagrobku śp. Mikołaja Andruszkiewicza, wieloletniego starosty parafii pw. Św. Mikołaja w Narewce. Za swoje zasługi dla Cerkwi był on nagrodzony orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę.

Ksiądz proboszcz Aleksander Surel odprawił Litię i oświęcił pomnik. W swym słowie podziękował wdowie Pani Annie Andruszkiewicz za wieloletnią służbę męża przy parafialnej Cerkwi i zapewnił, że pozostanie on w naszej pamięci i wznoszone będą modlitwy za jego duszę.

Script logo