Pielgrzymka Paschalna na Grabarkę

XXXIX Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę odbyła się w dniach 11-13 maja, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Program na św. Górze Grabarce rozpoczęła wieczernia. Po nabożeństwie odbyło się Małe Poświęcenie Wody sprawowane przez arcybiskupa Jerzego, a także uroczyste przeniesienie i poświęcenie krzyża tegorocznej pielgrzymki. Piątkowy wieczór zwieńczyła kolacja przy ognisku wraz z częścią artystyczną. Dzień sobotni rozpoczęła Boska Liturgia i poświęcenie krzyża pamięci Arcybiskupa Jeremiasza. Następnie wyczekiwane przez wielu uczestników „100 pytań do…”, na które odpowiadali hierarchowie oraz duchowni naszej Cerkwi. Reszta dnia upłynęła każdemu z nas w inny sposób, ponieważ do wyboru w programie były warsztaty oraz prelekcje o rożnej tematyce.

Pielgrzymka była duchowym doświadczeniem. Oprócz programu liturgicznego dała możliwość zdobycia wiedzy z wielu dziedzin życia cerkiewnego. Była doskonałą okazją by zawrzeć nowe przyjaźnie, a także zacieśnić więzy z innymi bratczykami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze w liczniejszym gronie uda się nam uczestniczyć w paschalnej pielgrzymce młodzieży.

Script logo