Pielgrzymka Paschalna na Grabarkę

W dniach 19 – 21 maja 2017 r. miała miejsce XXXVIII Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę. Kulminacją tegorocznej Pielgrzymki było poświęcenie przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski monasterskiej cerkwi Wsiech skorbiaszczych radostie (po generalnym remoncie). Z Bożego błogosławieństwa dane było nam wzięcie udziału w ww. wydarzeniu. Naszą narewkowską parafię reprezentowała grupa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pod przewodnictwem opiekuna duchownego ks. Jerzego Klimiuka.

Script logo