Lata 2002-2004

Historia spisana przez ks. Aleksandra Surela.

ROK 2002

Dekretem z dnia 12.07.2002 r. dotychczasowy proboszcz ks. W. Białomyzy został zwolniony z pełnienia stanowiska i przeniesiony w stan spoczynku (jako rezydent narewkowskiej parafii), a wikariusz ks. M. Niczyporuk przeniesiony został do Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

Nowym proboszczem został ks. prot. Aleksander Surel, a wikariuszem ks. Jerzy Klimiuk. Proboszcz wraz z rodziną zamieszkał w domu parafialnym, a wikariusz w wynajętym mieszkaniu w bloku przy ul. Nowej 11 m. 5.

Przedstawię teraz stan narewkowskiej parafii. Światynia parafialna w ogólnym stanie dobrym. Brak riżnicy i ponamarki. Brak nagłośnienia i oświetlenia zewnętrznego. Wnętrze świątyni – część ołtarzowa i środkowa pokryta polichromią, ściany pokryte farbą olejną. Elewacja zewnętrzna świątyni wymaga remontu (odpadający tynk), stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Otoczenie świątyni też wymaga remontu (brama wejściowa główna i boczna, mur otaczający cerkiew).

Cmentarz parafialny zaniedbany. Mur otaczający o wysokości 1m w opłakanym stanie. Dom parafialny – parterowy, drewniany wymaga kapitalnego remontu i przystosowania do zamieszkania dwóch rodzin – proboszcza i wikariusza. Posesja parafialna – stan estetyczny ogólny dobry.

Parafia w Narewce liczy ok. 600 rodzin. Należą do niej miejscowości: Narewka, Grodzisk, Planta, Mikłaszewo, Leśna, Gruszki, Guszczewina, Olchówka, Zabrody, Masiewo I, Masiewo II, Janowo, Stoczek, Świnoroje, Skupowo, Zabłotczyzna, Mińkówka i Suszczy Borek.

Pierwszym przedsięwzięciem nowego proboszcza było zburzenie dotychczasowego ogrodzenia (muru) cmentarza i wykonanie nowego z gotowych elementów betonowych. Wykonan o bramę główną i bramki boczne z kutego żelaza i wmurowano je do słupów z cegły klinkierowej. Wybudowano 2 betonowe boksy na śmieci.

Od września 2002 r. proboszcz powołał do życia Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Mikołaja w Narewce. Opiekunem duchowym został o. Jerzy Klimiuk. Młodzież – uczniowie gimnazjum i szkół średnich, zaczęła spotykać się co tydzień na plebanii i rozmawiać na różne tematy. Nawiązali znajomość z BMP przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, zapraszając ich do siebie na ognisko. Z młodzieżą przybyli o. Mikołaj Mielniczuk i o. Mirosław Niczyporuk. Młodzież po „molebnie” w cerkwi świetnie bawiła się przy ognisku i w domu parafialnym.

W listopadzie 2002 r. nasza młodzież zaprosiła do siebie młodzież z BMP przy Parafii Prawosławnej w Gródku. Przybyli ze swoim opiekunem o. Mikołajem Ostapczukiem i mimo chłodu i pierwszego śniegu bawili się przy ognisku w Puszczy Białowieskiej.

Jesienią 2002 r. zostało wykonane nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz świątyni, dzięki czemu nabożeństwa i kazania stały się bardziej uważnie odbierane przez wiernych. Zainstalowano też elektryczne ogrzewania cerkwi w postaci dwóch dmuchaw, jedna przy wejściu, druga w ołtarzu.

W dniach 30.11. – 01.12. 2002 r. odbyło się w naszej parafii doroczne Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity Sawy. Obecny był też Jego Ekscelencja Jakub – Biskup Białostocko-Gdański i wielu duchownych. Młodzież przyjechała z różnych stron Polski. Najpierw odbyła się Święta Liturgia w naszej cerkwi.

Obrady Walnego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej w Polsce prowadzone były w Zespole Szkół w Narewce.

Zarząd Bractwa przyjechał nowym samochodem – Mercedesem, który został wyświęcony przez Jego Eminencję obok naszej cerkwi.

W dniu 26.12.2002 r. odbyło się w Narewce „gowienije” duchowieństwa dekanatu hajnowskiego pod przewodnictwem ks. Dziekana o. Michała Niegierewicza.

 

ROK 2003

Wiosną 2003 roku wynajęto firmę z Jałówki, która powycinała zbędne drzewa na cmentarzu. Parafianie bardzo chętnie uczestniczyli w sprzątaniu gałęzi, byli bardzo chętni na każde wezwania proboszcza. Wybudowano na cmentarzu murowana ubikację i wysypano żużlem wielki parking przy ogrodzeniu. Cmentarz stał się nie do poznania.

W czasie majowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” w naszej cerkwi koncertował chór Parafii Prawosławnej z Belgradu i chór z Ukrainy.

Dzieci, które ukończyły klasę „0” przystąpiły do pierwszej spowiedzi.

Koniec roku szkolnego 2002/2003 (czerwiec 2003 r.)

W dniu 7 lipca 2003 r. – parafialne święto Rożdżestwa Joana Kresticiela. Świętą Liturgię celebrował Ks. Archimandryta Jerzy (Pańkowski) w asyście wielu przybyłych duchownych. Świąteczny obiad odbył się w stołówce szkolnej, gdyż plebania była przygotowywana do kapitalnego remontu.

Po święcie parafialnym św. Jana rozpoczął się kapitalny remont plebanii. Zdjęto siding ze ścian i zaczęto robić wykop na kotłownię pod jednym z pokoi. Dużo pracy włożyli przy tym o. Aleksander z synem Tomaszem i o. Jerzy. Remontu plebanii podjęli się bracia Jakimiucy pochodzący z Grabowca. Według projektu Elżbiety Kindziuk z Warszawy postanowiono dokonać dobudówkę od strony północnej, jako wejście do mieszkania wikariusza i drugą od strony południowej, jako wejście do części parafialnej. Wielki strych miał być przebudowany tak, aby mógł być w całości zamieszkany. Od strony wschodniej miał być dobudowany taras z wejściem do mieszkania proboszcza. Tak wielkie zadanie potrzebowało wielkich nakładów finansowych. Zaciągnięto pożyczkę w banku, a parafianie zobowiązali się do wpłacenia na ten cel, po 100 zł rocznie od rodziny. I tak w dość szybkim tempie posuwały się różne prace remontowe.

We wrześniu naszą cerkiew odwiedził biskup rzymsko-katolicki Edward Ozorowski w towarzystwie proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Narewce ks. Wojciecha Kraśnickiego i innych księży. Powitany został przez młodzież i proboszcza. Było to historyczne spotkanie, gdyż nigdy przedtem cerkwi nie odwiedził katolicki biskup.

W dniu 19.10.2003 r. proboszcz ks. prot. Aleksander Surel wraz z Matuszka Haliną świętowali 25-lecie małżeństwa i 25-lecie święceń kapłańskich o. Aleksandra. Po Świętej Liturgii życzenia składali: ks. wikariusz Jerzy Klimiuk z matuszką, przedstawiciele Rady Parafialnej, chór parafialny, wójt gminy, dyrektor szkoły, młodzież i parafianie.

W dniu 20.10.2003 r. proboszcz z rodziną przeniósł się mieszkać do domu państwa Lidii i Włodzimierza Oniszczuków z Masiewa, który nieodpłatnie wynajęli ten dom na ulicy Sosnowej w Narewce, na czas remontu plebanii.

 

ROK 2004

Po Bożym Narodzeniu chórzyści z duchownymi kolędowali po domach parafian, zbierając ofiary na remont plebanii. Pojechaliśmy też kolędować na bal noworoczny w restauracji „Carino” w Nowej Łuce. Zakolędowaliśmy 540 zł i byliśmy z tego bardzo zadowoleni.

Tak wyglądała plebania w styczniu 2004 r.

Tak w maju 2004 r.

30 maja na święto Trójcy Świętej odbył się w Narewce po raz pierwszy od bardzo wielu lat „krestnyj chod” po ulicach z modlitwą o zdrowie i pomyślność wszystkich mieszkańców, tzw. „obchodnaja”.

W dniu 1 czerwca 2004 r., na trzeci dzień Świętej Trójcy, parafia nasza otrzymała w darze od Nadleśnictwa Browsk ikonę św. Eustachego, który jest patronem wszystkich leśników. Z taką inicjatywą, ze strony nadleśnictwa, wyszedł nadleśniczy Waldemar Sieradzki, utóry ufundował ikony do wszystkich parafii prawosławnych, które graniczą z Puszczą Białowieską. Odbyło się to po Liturgii w Krynoczce.

W dniu 6 czerwca 2004 r. „Obchodnaja” odbyła się w Olchówce. Mieszkańcy wsi byli najpierw na Świętej Liturgii w cerkwi w Narewce, a potem „krestnyj chod” odbył się przez wieś. Była to procesja ekumeniczna, gdyż uczestniczył w niej ks. Wojciech Kraśnicki – proboszcz katolicki.

Te dzieci kończa klasę „0” więc przystępują do pierwszej spowiedzi i Św. Pryczastija. Przygotowała ich Matuszka Halina Surel.

Script logo