Święto parafialne - Jana 2020

W dniach 06-07 lipca w parafii pw. Św. Mikołaja w Narewce miały miejsce uroczystości liturgiczne z okazji święta Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Święto rozpoczęło się nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrował ks. prot. Jerzy Klimiuk. Dzień świąteczny rozpoczął się małym poświęceniem wody sprawowanym przez ks. prot. Jerzego Klimiuka. Następnie odczytany został akafist św. Janowi, któremu przewodniczył ks. prot. Anatol Tokajuk , wikariusz parafii w Orli.

Najważniejszym i najbardziej uroczystym nabożeństwem święta była św. Liturgia celebrowana prze Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Pawła Biskupa Hajnowskiego w asyście 19 duchownych.

Kazanie w tym uroczystym dniu wygłosił Władyka Paweł. Ekscelencja przedstawił życie św. Jana Chrzciciela, wielkie Jego zasługi dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Kaznodzieja podkreślił pokorę i skromność życia św. Jana oraz nawoływanie które głosił św. Prorok „Nawróćcie się bo bliskie jest królestwo niebieskie”.
Te słowa o pokucie i nawróceniu Władyka odniósł do czasów teraźniejszych, „ dlaczego my jesteśmy na ziemi, gdzie prowadzi nas nasze ziemskie życie, dlaczego stawiamy świece w cerkwi , dlaczego przychodzimy do cerkwi…..- pyta w kazaniu Biskup”. Odpowiedzią na te pytania jest to że, jesteśmy wezwani do zbawienia, a nasze zbawienie jest możliwe tylko przez pokajanie i nawrócenie się.

Pokajanie ,zaznacza Władyka, jest to wielka siła, przez którą wielu grzeszników stało się sprawiedliwymi, przez pokajanie wielu dostąpiło zbawienia i życia wiecznego w królestwie Bożym.

Uroczystości zakończyła procesja wokół świątyni i odśpiewanie „mnogaja leta” wszystkim zebranym. Następnie miała miejsce jeszcze jedna uroczystość a mianowicie w tym dniu ks. prot Rościsław Białomyzy świętował jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Jego Ekscelencja pogratulował ks. prot. Rościsławowi Białomyzemu życząc dużo zdrowia i kolejnych jubileuszy wręczając piękny bukiet czerwonych róż.

ks. Jerzy Klimiuk

Script logo