Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w parafii w Narewce

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W trakcie jego trwania, w poniedziałek, wtorek, środa i w czwartek wieczorem czytany był przez ks. Aleksandra Surela - Wielki Pokutny kanon św. Andrzeja z Krety. Kanon składający się z 250 troparionów jest przykładem hymnografii poświęconej upadkowi człowiekowi oraz pokucie. Święty Andrzej z Krety w licznych przy-kładach zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu przedstawia drogę ludzkiej duszy od jej upadku aż po świętość. Natomiast we środę i piątek w godzinach porannych sprawowano godziny kanoniczne i św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

W piątek, w dniu wspomnienia cudu św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona, ks. pro-boszcz Aleksander Surel dokonał poświęcenia koliwa (gotowanej pszenicy z miodem), które poprzedziło odczytanie kanonu świętemu. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Po-stu było święto Tryumfu Prawosławia. Św. Liturgię w tym dniu sprawował ks. Jerzy Klimiuk i ks. Rościsław Białomyzy.

Po św. Liturgii miało miejsce nabożeństwo dziękczynne, charakterystyczne dla święta Tryum-fu Prawosławia, podczas którego wznoszono modlitwy o zachowanie w Bożej opiece – Cer-kwi Prawosławnej.

Script logo