Jubileusz 40-lecia kapłaństwa i pożycia małżeńskiego ks. Surela

18 listopada, z okazji jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich ks. mitrata Aleksandra Surela i 40 – lecia pożycia małżeńskiego ks. Aleksandra i matuszki Hailny, Jego Eminencja metropolita Sawa odprawił św. Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Narewce.

Przed wejściem do cerkwi hierarchę witały dzieci i młodzież oraz starosta cerkiewny. W świątyni arcypasterza powitał Jubilat, ks. mitrat Aleksander Surel prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo.

Tego dnia podczas św. Liturgii licznie reprezentowane było duchowieństwo wespół z przybyłymi na uroczystości wiernymi. Obecne były także władze samorządowe w osobie wójta elekta – Jarosława Gołubowskiego wraz z małżonką.

Po Liturgii odprawiono nabożeństwo dziękczynne, po którym z życzeniami zwrócił się metropolita Sawa. Jego Eminencja podziękował Jubilatowi za trud głoszenia Słowa Bożego, za hart ducha i głęboką wiarę. Hierarcha podkreślił, że ks. Aleksander jest liturgiem, który nie ustaje w gorliwej służbie Cerkwi, akcentując w tej służbie zgodne życie rodzinne. Metropolita  życzył Jubilatowi i  Jego  małżonce dużo zdrowia, ponieważ ono zachęca do podejmowania kolejnych działań i wysiłków dla dobra Cerkwi. W podziękowaniu za 40-letnią służbę dla dobra Cerkwi, Jego Eminencja wręczył Jubilatowi krzyż kapłański z ozdobami, zaś matuszce ikonę Bogurodzicy.

Ksiądz mitrat Aleksander Surel urodził się w 1957r., w Jagodnikach na Białostocczyźnie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowe w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W 1978r., wstąpił w związek małżeński z Haliną Konach. Święcenia diakońskie (9 października 1978.) i kapłańskie (10 października 1978r.) otrzymał z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego. W latach 1978-1993 był proboszczem parafii w Szczecinie. Po przejściu na Białostocczyznę w 1993r., pełnił kolejno funkcję proboszcza parafii w Pasynkach (1993-1996) i Boćkach (1996-1999) oraz wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach (1999-2002). Od 2002r., do dziś jest proboszczem parafii w Narewce. Za pracę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia (2001r.), krzyżem z ozdobami (2003r.). z okazji jubileuszu 30-lecia kapłaństwa nagrodzony został Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (2008r.), mitrą (2009r.) oraz Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami (2010r.)

tekst: ks. Jerzy Klimiuk

Script logo