Dzień św. Mikołaja w Narewce

Jak co roku w dniach 18-19 grudnia w parafii pw. św. Mikołaja w Narewce uroczyście obchodzono pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy.

Święto rozpoczęło się nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrowało miejscowe duchowieństwo. W dniu święta nabożeństa rozpoczęły sie odsłużeniem akafistu poświęconemu św. Mikołajowi, któremu przewodniczył ks. mitrat Mikołaj Szabelan. Głównym nabożeństwem tego dnia była Św. Liturgia celebrowana przez ks. mitrata Jerzego Ackiewicza, proboszcza parafii p.w. Św. Męczennika Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce. Kazanie w tym uroczystym dniu wygłosił ks. prot Jan Romańczuk. W kazaniu przedstawił on żywot i nauki św. Mikołaja Cudotwórcy, w odniesieniu do współczesnego świata. Kaznodzieja ukazał przykłady z historii ludzkości kiedy św. Mikołaj nawracał ludzi ze złej drogi, prowadzacej do potępienia, na drogę przyzwoitości i zbawienia.

Uroczystości tego świątecznego dnia zakończyły sie uroczystym molebniem i odśpiewaniem wszystkim "mnogaja leta". Ostatnim akcentem tego uroczystego dnia były podziekowania ks. Proboszcza Aleksandra Surela złożone wszystkim zebranym za przybycie i wspólną modlitwę

ks. Jerzy Klimiuk

Script logo