Czwarta Niedziela Wielkiego Postu i Błagowieszczenie

Czwarta niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest pamięci św. Janowi Klimakowi. Zasłynął on jako wielki asceta, autor „Rajskiej drabiny”, podręcznika i przewodnika dla ascetów. Przekonująco i trafnie opisał dążenie do świętości jako długą i mozolną drogę stopniowego udoskonalenia, wznoszenia się ku wyżynom świętości przez pokonywanie kolejnych stopni na drodze ku niebu. W tym roku dodatkowo tego dnia wspominaliśmy ewangeliczne wydarzenie, a mianowicie Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Kazanie wygłosił ks. Aleksander Surel. Ukazał w nim ,iż Maryja z pokorą przyjęła wiadomość od Archanioła Gabriela, że będzie matką Zbawiciela. Podkreślił ponadto, że jest to początek zbawienia rodzaju ludzkiego. Chwili na którą czekało wiele pokoleń ludzkości , poczynają od pierwszego człowieka Adama. Po Św. Liturgii odprawione zostało trzecie w tym poście nabożeństwo pasyjne, w czasie którego był czytany fragment Ewangelii wg. Łukasza rozdział 22-23.

Po nabożeństwie pasyjnym odprawiony został przez ks. Jerzego Klimiuka krótki molebień w intencji uczniów zdających egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.

Ks. Jerzy Klimiuk

Script logo